Добре дошли в ArtGallery!

Blog Post

Изложбата “Ние сме млади” – концептуално?! (част 1)

Ако трябваше поетът Кирил Кадийски да даде името на тази изложба, той вероятно отново би я озаглавил, „игриво“ – подобно на своята стихосбирка „Сме ли смели“. Макар изложбата да не е озаглавявана от поет, а от фотографи, то заглавието не е лишено от „игра“ на думи и те са избрали не по-малко интересно, интригуващо и претенциозно заглавие, като са я нарекли „Млади сме“. В даденият случай това по-скоро звучи като политическа декларация, а не като генеричен проект, свързан с представянето на фотографски изображения.

Но по-важното в случая е, че пред нас е идеята за това що е то „концептуална фотография“ и смелото показване, че тя има почва у нас, че зрителите могат да я разгледат в галерията „Фотосинтезис“. Нейната кураторка Надежда Павлова е поканила млади фотографи, а за куратор на изложбата е определен Ивайло Стоянов, име, което като се започне от 2010 г., постоянно е в средата на ярки прояви, свързани с концептуалната фотография.

Най-общо казано, това е фотографията, в която първо измисляш идеята, иначе казано – обмисляш „концепта“ и едва след това снимаш, за разлика от неконцептуалната, където, ако имаш късмет да хванеш момента, след това се мъчиш да му дадеш адекватно заглавие. И така пред нас са авторите на изложбата – нека спокойно да ги разгледаме.

От ляво на дясно: Ивайло Стоянов – с истинска връзка от змийска кожа на гол врат, куратор на изложбата и Надежда Павлова – куратор на галерия „Фотосинтезис“ с много шеги и закачки откриха излажбата „Млади сме“

От ляво на дясно: Ивайло Стоянов – с истинска връзка от змийска кожа на гол врат, куратор на изложбата и Надежда Павлова – куратор на галерия „Фотосинтезис“ с много шеги и закачки откриха излажбата „Млади сме“

ВЕНЕЛИНА КАТАНСКА
ВЕНЕЛИНА КАТАНСКА, „Explorer“ (фрагмент), серия „Z GLITCH“, Дибонд кристал, пигментен печат, 47 х 70 см, 2017

ВЕНЕЛИНА КАТАНСКА, „Explorer“ (фрагмент), серия „Z GLITCH“, Дибонд кристал, пигментен печат, 47 х 70 см, 2017

 Тя е озаглавила своя проект “Z GLITCH”. В него прави опит да създаде своя екосистема. Основните обекти в нея са цифрови грешки в програмното осигуряване. Като правило, това са цифрови грешки, възникващи от липси или натрупвания на определени програми. Често те носят случаен характер, поради което трудно се откриват и елиминират, но могат да служат за промяна на изображенията в електронното пространство – цветове, лини, композиция на обекти от реалното пространство – архитектурни обекти, пейзажи, портрети, натюрморти.

Природните пейзажи могат да се слеят с човешките фигури, да създадат усещане за нова среда на живот, която не само носи отпечатъците на дигитални грешки, но носи и спомена за тях, като и тяхната предистория. В представения проект “Z GLITCH” Венелина Катанска търси показа на метафизичните грешки в паралелни светове: единият е на природата и обектите в нея, а другият – изкуствения интелект, обединята ги и ги демонстрира в своите фотографии.

БОЯН СУЛТАНОВ
БОЯН СУЛТАНОВ, „Натюрморт 3“ (фрагмент), серия „Работнически натюрморти“, Дибонд кристал, 45 х 30 см, 2017

БОЯН СУЛТАНОВ, „Натюрморт 3“ (фрагмент), серия „Работнически натюрморти“, Дибонд кристал, 45 х 30 см, 2017

Той участва в изложбата с проекта “РАБОТНИЧЕСКИ НАТЮРМОРТИ”. Основната идея при него е паралелното изследване на изкуствено създадената среда. Как би изглеждал класическия натюрморт, ако се използва основа, на която живописците не са обърнали достатъчно внимание. Как биха изглеждали обекти, който “оживяват” само, когато се намират в ръцете на човека – например инструментите и машините в една дърводелска работилница. Подредени по определен от фотографа начин, те се разкриват през зрителя със своите необикновени и неработни свойства, а като съвсем нови обекти, които имат своите форми, линии, цветове, обеми – все свойства, които могат да накарат фотографът да им обърне внимание.

БЛАГОВЕСТА ЦВЕТКОВА
БЛАГОВЕСТА ЦВЕТКОВА, „Ева“ (фрагмент), серия "Портрети", Дибонд кристал, пигментен печат, 50 х 50 см, 2017

БЛАГОВЕСТА ЦВЕТКОВА, „Ева“ (фрагмент), серия “Портрети”, Дибонд кристал, пигментен печат, 50 х 50 см, 2017

БЛАГОВЕСТА ЦВЕТКОВА, „Адам“ (фрагмент), серия "Портрети", Дибонд кристал, пигментен печат, 50 х 50 см, 2017

БЛАГОВЕСТА ЦВЕТКОВА, „Адам“ (фрагмент), серия “Портрети”, Дибонд кристал, пигментен печат, 50 х 50 см, 2017

Тя сякаш не е напускала полето на класическото фотографско виждане, но представената от нея серия “ПОРТРЕТИ” поразяват със свежестта на показа на съотношението между човека, неговата храна, нейният  библейски символен и смислов ред – от “плодът на греха” в портрета “Ева”, до “с пот ще изкарваш хляба си” в портрета “Адам”. Силно е удивлението, когато в този потрет виждаме змията, под формата на вратовръзка от змийска кожа (наистина оригинал!), обвита около голата шия на модела. Продукти на въображението, сплав между усещане и техника, фотографиите разказват за човека и гражданина. За удоволствията на неговото супер его и идентичността, като предпоставка за разбиране на фотоизображението от зрителите.

ТЕРЕЗА ЖИРКОВА
ТЕРЕЗА ЖИРКОВА, "Мисловна рамка 2" (фрагмент), серия "Мисловни Рамки", Дибонд кристал, пигментен печат, 28 х 50 см, 2017

ТЕРЕЗА ЖИРКОВА, “Мисловна рамка 2” (фрагмент), серия “Мисловни Рамки”, Дибонд кристал,
пигментен печат, 28 х 50 см, 2017

 

Колкото и да се стреми да бъде свободен и независим, човекът винаги е поставен в някакви рамки, независимо дали ги усеща или не. Именно рамката – нейното разширяване или стесняване, разбиране или усещане, приемане или отхвърляне, е поставила в основата на своя проект “МИСЛОВНИ РАМКИ” Тереза Жиркова. Основното, което тя анализира и представя са мисловните модели, които човек изгражда. На второ място в проекта е поставена задачата за тяхното адекватно улавяне и разбираемо изобразяване. На трето – как тези рамки помагат (или пък пречат) за възприемането на света.

Фотографката предполага, че скъсяването на дистанцията между обекта и субекта, между изобразяващия и изобразявания (или изобразяваното) ще ѝ позволи да види повече. но независимо от това каква е дистанцията, независимо от това, дали ще я наречем “микро” или “макро”, тя е ограничена от някаква рамка. За Тереза това е “Мисловната Рамка”, възприемана от нея, като състоянието, което, по думите на авторката: “управлява специфичната нагласа към всичко около теб“.

ВЛАДИМИР СПАСОВ
ВЛАДИМИР СПАСОВ, „ММЦ 2“ (фрагмент), серия "Преди сезона", Дибонд кристал, пигментен печат, 60 х 60 см, 2017

ВЛАДИМИР СПАСОВ, „ММЦ 2“ (фрагмент), серия “Преди сезона”, Дибонд кристал, пигментен печат, 60 х 60 см, 2017

След като разгледахме фотографиите му, може да кажем, че авторът е в възхитен от действителността, в която има архитектурни обекти, които могат спокойно да бъдат основа на неговата “социална археология”. Той си задава трудни въпроси за това доколко съотношението култура-варварство е в основата както на социума, така и на индивида. Дали строителството е грижа само на социума защото е трудно, изисква усилия време и материали, а варварството – индивидуално, защото е перверзен акт на самоутвърждаване? Владимир Спасов прави своите социални фоторазкопки на днешния ден, като насочва обектива си към българското черноморие в проекта “ПРЕДИ СЕЗОНА”. В тази серия авторът ни показва своеобразното наследство, само че не това, което идва от дълбочината на вековете, а онова, което сами сме си направили и получаваме като наследство от днес за утре.

МИЛА ИВАНОВА
МИЛА ИВАНОВА, SnapArt 1, 2 (фрагмент), пигментен печат, 22 х 99 см, 2017

МИЛА ИВАНОВА, SnapArt 1, 2 (фрагмент), пигментен печат, 22 х 99 см, 2017

 

Фактът е, че днес миниатюрнатна техника, която е постоянно с нас и ни позволява сравнително лесно да получим качествени изображение, е спомогнал за осмислянето на на проекта, който представя Мила Иванова. Той е наречен “SnapArt”. За тълкуването му може да тръгнем от там, че “Snap”, означава щракване, а “Art” – изкуство. Като всяко словосъчетание и това е отишло доста дълеч от първоначалния си смисъл и днес в свободен превод може да си го представим като съчетаване на изображения. Тъкмо подобно съчетаване е поставено в основата на този проект. Импресионистичните изображения от картини, намиращи се днес в световни музеи, са съчетани с вити чени мустаци на страшни хайдути, клепнали заешки ушички или пък причудливи очилца-велосипед, поставени върху до болка познати картини, поднесени от авторката, карат зрителите да преоткрият своите способности като съчетаят две чужди изображения да получат нещо свое, носещо първоначалните белези на смешен хибрид.

ВЕСКО НИКОЛОВ
ВЕСКО НИКОЛОВ, „Moods beta“ (фрагмент), серия „Melacid“, Дибонд кристал, пигментен печат, 40 х 60 см, 2017

ВЕСКО НИКОЛОВ, „Moods beta“ (фрагмент), серия „Melacid“, Дибонд кристал, пигментен печат, 40 х 60 см, 2017

Неговият проект е наречен „Melacid“ и макар, че е написан като една дума в свободен превод се тълкува като „медна киселина“. Асоциациите ни отвеждат към определена двойственост на сладко и кисело, на скрита опасност, на неща и процеси, свързани с химията, в нейното най-широко тълкуване и сблъсък с фотографията. Именно тази двойственост се стреми да преоткрие представата за портрета като поле на проявата на нестандартност, да ни отведе дълбоко в подземията на вътрешния Аз – труднообозрим свят на емоции, където нещата са противоречиви, борещи се едно с друго, като при това са и замаскирани така, че „нищо не е така както изглежда и не е такова, каквото си го спомняме“ – според твърденията на автора. Той се стреми да ни направи съпричастни към своя имагинерен свят, който, според собствените ме думи „не съществува извън човека“, макар че това е цял микрокосмос.

ЯСЕНА ПОПОВА
ЯСЕНА ПОПОВА, „Sea-S-Cape, # 04“ (фрагмент), серия „Sea-S-Cape“, Дибонд кристал, пигментен печат, 90 х 60 см, 2017

ЯСЕНА ПОПОВА, „Sea-S-Cape, # 04“ (фрагмент), серия „Sea-S-Cape“, Дибонд кристал, пигментен печат, 90 х 60 см, 2017

Нейният проект също носи модерноватото заглавие „Sea-S-Cape“ като един от възважните варианти на произнасяне би бил „сий ескейп“ – морско стъбло, а другият възможен начи на прочит е „сий ес кейп“ –  морето е нос. Както виждате, даже филологическата игра със заглавието ни вкарва в затруднения. Самото изображение също не ни помага за успешното разгадаване на смисъла на проекта. В неговата основа лежи сюрреалистична и субективна „морска среда“, породена изцяло от съзнанието на авторката. То всъщност е колаж от морски пейзажи (или по-скоро такива със син цвят) от различни „морски“ точки на света, направени с ясната мисъл, че зрителят трябва да загуби представата за перспективата и реалността и единственото, което му е позволено да стори, е да получи наслада от разглеждането им.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Related Posts

Столичната галерия „Графикарт“ ще покаже изложба на грузинския художник Зураб Церетели, чийто монументални творби могат да се видят в страни от целия свят

Едновременно възхваляван и остро критикуван 86-годишният потомък на грузинския княз Алексей Церетели вече десетилетия

С апликация на Google можете да прерисувате ваша снимка в стила на картините на великите художници

Всички сме виждали снимки, които са били преработени с помощта на някое ново приложение.

Вторият национален конкурс за графика – още повече, още по-млада и с двойно повече аплодисменти

Тя е млада, набираща енергия и е на световно ниво. Ако само до преди

Защо този град в Африка е по-известен с изкуството си, отколкото с животните?

В слънчева и екзотична Южна Африка ходенето на сафари едва ли е най-необичайното и

„Музеят на провалите“ – къде се намира той и за какво ни разказва?

Всеки успешен старт на даден продукт, независимо сферата, в която се развива, обикновено е

Артист накара да помиришем, вдишаме, чуем и опитаме климатичните промени

Уникална артистична изява се случи пред един от най-важните музеи за модерно изкуство в

За пръв път събират всички творби на Вермеер на едно място… дигитално

За пръв път в историята ще могат да бъдат видени всички 36 познати картини

Българска графика е изложена в най-престижния музей за графикa в Китай

Изложба на българска графика бе изложена в най-престижния музей в Китай и посрещната с

Продават картина с отпечатъци на Рембранд за 8 млн. долара

Уникална картина, за която се предполага, че е консервирала отпечатъците на големия холандски художник

Бонд
Елемент 007 или Да бъдеш Джеймс Бонд

От раждането си преди 65 години енигматичната личност на легендарния агент 007 вълнува съзнанието

СГХГ открива новия сезон с Елиезер Алшех

След втора година изследователска работа екипът на СГХГ ще открие новия изложбен сезон с

Земяа, вода, огън и въздух – Стихиите на Христо Кралев

Христо Кралев представи новата си самостоятелна изложба в галерия Нюанс. Дните в които може

Музеят на Кока-Кола в Атланта, който разказва всичко за историята на напитката

“Светът на Кока-Кола” е музей в Атланта, САЩ, който може да бъде наречен истинска

Самостоятелна изложба на Едуард Грейнджър – кръгът като център

Още от зората на човечеството кръгът очарова човешкото въображение. Независимо дали е формата на

Самостоятелна изложба “Животът е песен” на Алла Георгиева с куратор Мария Василева.

Галерия Структура има удоволствието да Ви покани на откриването на самостоятелната изложба “Животът е

Булчинска премяна от 1915 година ще бъде показана на изложба в Бургас

Най-старата булчинска дреха от началото на 20-ти век и снимка на младоженци, направена точно

Фотографската изложба Васил Тодев “Чай в пустинята. Едно пътуване в Мароко”

Галерия ФотоСинтезис представя фотографската изложба Чай в пустинята – фотографска изложба на Васил Тодев. Едно пътуване

Истанбул, 1943 акварел, молив върху хартия, 41 х 55 см
„Фрагменти от Европа“ – Пейзажи от колекцията на ХГ „Дечко Узунов“

Художествена галерия „Дечко Узунов” филиал на Софийска градска художествена галерия представят Фрагменти от Европа Пейзажи от колекцията на ХГ

Васка Емануилова и нейните нежни и красиви “Прочити” на реалността

През 2017 г. се навършиха десет години от началото на активната изложбена дейност на

Галерия Контраст представя изложбата на скулптура и живопис “Поколения”

Галерия Контраст представя изложбата на скулптура и живопис “Поколения” Христо Харалампиев – скулптура Кирил Харалампиев –

Изложбата „Визуална еклектика, музикално единство“ в галерия „ЕТЮД“

Галерия „ЕТЮД“  представя изложбата „Визуална еклектика, музикално единство“, която представя трима художници със съвършено

Хубен Черкелов представя откритата си открита експозиция „120 лица“

На 21-ви февруари 2018г. в Националния аргеологически музей ще бъде открита експозицията „120 лица“

Иложбата Васка Емануилова: Прочити, която задължително трябва да включите в календара си

През 2017 г. се навършиха десет години от началото на активната изложбена дейност на

Галерия Нюанс представя финалистите от второто издание на „Конкурс за съвременно изкуство“

От 6 февруари в галерия Нюанс, ще бъде представена експозицията, състояща се от работите

73 години Младежки театър „Николай Бинев” – едно голямо семейство

На 25 януари 2018 Младежки театър отбелязва своя 73 рожден ден. През 1944-1945 започва

Галерия „Структура“ представя изложба „Отклонения“ на Адриана Чернин

Изложбата е създадена специално за пространството на галерия Структура, като някои от творбите се

Послание за живота – една изложба, свързана с Аршак Нерсиян

Едни от най-значимите имена в българското изкуство от втората половина на ХХ и началото

Галерия Лоранъ представя актуалната на времето навън изложба „Зима“

Зимата е тук. Сезонът, който ни пронизва и контрастно прониква в сетивата ни като

Специална изложба в Национална Художествена Академия , посветена на 70 години специалност “Стенопис”

Изкуството на стенописта като учебна проблематика в дисциплината „Декоративно изкуство с приложение“ навлиза в

Димитър Труканов – Трукан и изложбата му „Нарушена зона“, носеща „взрив, разкъсване и хаос“

В първата си  изложба през 2018 година галерия Нюанс  има удоволствието  да  ви представи 

Безценните тракийски ценности се завърнаха в Националния исторически музей

След триумфалния успех в Норвегия на изложбата „Легенди в злато. Тракийски съкровища от България“,

Изложбата „Вековните гори и техните обитатели“ в Националния природонаучен музей

От 17 януари до 31 март, в Националния природонаучен музей ще бъде представена изложба,

Изложба на страните от „Вишеградската група“ в НХГ

Националната галерия представя в салоните си изкуство – живопис, графика и плакат – подчинени

Известният български изкуствовед и виден столичен преподавател в НХА Чавдар Попов (пред микрофона) изнесе вълнуващо слово при откриване на изложбата на Греди Аса (с буката в ръка)
„Лабиринт“ от деликатност и енигматичност в изложбата на Греди Аса

Архитектурният план на галерия „Академия с нейните два входа – външен (откъм парковата алея)

Изложба на доайена на българската живопис – Калина Тасева

Изложбата на Калина Тасева, представена в галерия „Арте“ е не само интересна – да

Румънски фрагменти от фотоархива на Зафер Галибов

Фотографията, като част от визуалната панорама и памет на човечеството е силна с това,

Художничката показва не само изображенията на хора, но и на животни
Боряна Перчинска и нейният “TRANSFORM” в галерия „Средец“

Зрителят, който не познава отпреди Боряна Перчинска ще се удиви от това, което може

„Дух и броня“ по японски в галерия „Финес“

Галерия „Финес“ и нейната собственичка Мариела Табакова са домакини на част от програмата „Дни

Петринел Гочев се представя пред софийската арт публика с изложбата „Скулптури и рисунки“ в салона на галерия „Сезони“
Режисьорът в художествения салон – изложбата на скулптури и рисунки на Петринел Гочев

Ако, както пееше известна поп звезда от близкото минало, до едно (небръснато от седмици)

Вяра Панчева, експонат №24 (фрагмент), смесена техника, размери и година на създаване не са написани, провенанс – ателието на художничката
Колажите на Вяра Панчева – „Свободата“ на посланието

Тази година галерия „Стубел“ започна отрано своя есенно-зимен изложбен сезон и сега е „напред

Зрителите винаги са омаяни от майсторството на скулптора Крум Дамянов
Кръгъл юбилей, огърлие и изложба за 80-годишнината на Крум Дамянов

През новия сезон галерия „Райко Алексиев“ за пръв път бе запълнена както с експонати,

Руска Маринова, „Портрет“ (фрагмент), пастел, хартия, 34х32 см, 1946 г., естимейт €550, провенанс – колекцията на галерия „Сезони“
Колекционерски уникати върху хартия показват в галерия „Сезони“

Под вещото ръководство на Маргарита Видралска галерия „Сезони“ не престава приятно да ни удивява

“Обществото” – такова, каквото го вижда Деян Янев

За мен картините на Деян  Янев, които за пръв път видях на неговото дипломиране

В галерия „Академия“ – 70 непознати рисунки и един автопортрет

В галерия „Академия“, се откри изложба която затвърди у мен впечатлението, че през този

„СКРИШНИ ИГРИ“ НА АНТОН ТЕРЗИЕВ – ОПИТ ЗА ДЕШИФРИРАНЕТО НА „ЗАГАДЪЧНА“ ИЗЛОЖБА

В тази изложба, наречена „Скришни игри“, нейният автор – отдавна известният в артистичните среди

Успехът „В началото“ – необходимото, но недостатъчно условие за развитието на младите художници (част 3)

В този наш текст ще ви разкажем за третата и последна част от страхотните

Дина Стоев, «Упражнение» (фрагмент)
Успехът „В началото“ – необходимото, но недостатъчно условие за развитието на младите художници (част 2)

Представяме ви втората част от артистите, които взеха участие в изложба „В началото“. Десислава Янакиева Десислава Янакиева,

ИЛИЯ БЕШКОВ, „Пролет“ (фрагмент), ок. 1936, туш, лави, акварел, провенанс – ХГ „Илия Бешков“, Плевен
СГХГ без „Свян и Страсти“ показва рисунките на Илия Бешков

Втората изложба, която последва след откриването на “Под сянката на Ориента” в СГХГ е

Костадин Събев, портрет на Никола Манев (фрагмент)
Никола Манев превръща галерия „Финес“ в „Кръстопът на светлината“

Според една много оригинална класификация, озвучена от софийския куратор Филип Зидаров, в чиято основа

Платната на художника са пример за наситена с много елементи композиция, фина колористична разработка, внимание към детайла и добре обмислена и защитена визуална концепция
В галерия „Стубел“ настъпи „Времето на маймуните“

Галерия „Стубел“ бе една от първите частни галерии, която най-рано откри тази година изложбения

Галерия „Арте“ откри сезона с изложба на две млади дарования

Галерия „Арте“ е известна с това, че винаги подробно обмисля концепциите на своите изложби. Поддържа

ИРИНА НАЧЕВА, „Правилата“ (фрагмент), серия „Матрицата“, Дибонд кристал, пигментен печат, 33 х 50 см, 2016
Изложбата “Ние сме млади” – концептуално?! (част 2)

Продължаваме нашия разказ за изложбата “Ние сме млади”, която се състоя в галерията „Фотосинтезис“.

За какво ни е „реализъм“, чувствително „обогатен“ от Боряна Росса

Изложбата на д-р Боряна Драгоева-Росса, наречена „Обогатен реализъм“, чийто вернисаж се състоя на 7

Фрейм от видеоарта на Магда Тотова „Ленин и девойката“ (2003)
Визуалните бележки за „Великата и проклетата Октомврийска революция“ -погледът на ИСИ-София

Институтът за съвременно изкуство (ИСИ) и неговият директор – изкуствоведката Яра Бубнова, бяха единствените,

Cosmoscow: изкуството от галериите – на пазара

Пазарът на изкуството, независимо от името, което носи, или от формата, в която се

Керамиката – първият „божествен“ материал в ръцете на човека

Фестивал на съвременната керамика – звучи твърде примамливо и е трудно да повярваме в

Пепа Минчева, „А...,къде е...?“ (фрагмент), 65 х 55 см, естимейт € 175, провенанс – ателието на художника
За „Откровенията“ на 10 художници от Габрово ( Втора част)

Прочетете тук първата част от напия разказ за изложбата на художнците от Габрово. Иван Христов

Уникални български документални изложби гостуват в Будапеща

Виждали ли сте тефтерчето на Васил Левски, бележника на поета Пейо Яворов или изваян

За „Откровенията“ на 10 художници от Габрово ( Първа част)

На 4 септември 2017 г. в Унгарския културен институт се откри изложбата „Откровения“, в

E като „Еротика“, U като „Универсалис“, заедно като „Обединена Европа“ (част I)

Само преди четвърт век тази изложба нямаше не просто как да се появи, а

Изложбата на съвременна руска скулптура в Третяковската галерия – провал или триумф?!

СЪВРЕМЕННА СКУЛПТРУРА“ – Кое е интересно за твореца, кое за чиновника, кое за народа? Скулптурният

Рентегеновите снимки като громофонни плочи – спомени от епохата на застоя

ЕПОХАТА на застоя – времето, когато имаше дефицит на стоки и услуги Този дефицит раждаше

Кураторката на изложбата – изкуствоведката В. Ножарова подробно разказа за замисъла и осъществяването на експозицията
Природата – жива и мъртва – зад стените на „CREDO BONUM“

В средата на 90-те години на ХХ век у нас видният български скулптор и

Кратък разказ за Марио Жеков – Художникът, чието ателие бе природата

Българската маринистична живопис – доведеното дете в българското изкуство Морският пейзаж – особената част на

Ким и Ейми – две американки в една българска галерия

Как Ким Ейбрахам и Ейми Ханъм се оказват в с. Полковник Серафимово Завършването на сезона

Изложбата на Мери Уолинг Блекбърн – Изводите от чаршафсоването на един таван

МЕРИ БЛЕКБЪРН се качва на тавана Мери Блекбърн влиза с дрехите в басейна Колко кратко може

Илона Йонкова – вълненията от първата самостоятелна изложба като дипломиран художник

Илона Йонкова – художничка, която се дипломира тази година – получи подкрепата на Иван

Плакатите на Стефан Десподов-Деспо: От улицата – в музея!

Афишите, а по късно и плакатите са, образно казано, деца на улицата Основното им предназначение

Скулптурите на Иван Нешев – сплав от емоция и образ

Иван Нешев (1927-1987 г.), чиято първа посмъртна изложба в столицата бе разгърната в галерия

Димитар Илийев – „Скулптури и рисунки“: да надникнем в изкуството на съседите

Разгръщането на подобна изложба в залите именно на галерия „Академия“ предполага наличието на няколко

Николай Стайковски – Повелителят на руните в българската живопис

Неговата изложба, наречена „Руни и Орфестази“ е знакова във всяко едно отношение Но преди да

Да хванеш светкавицата върху листа – няколко думи за портретните рисунки на Иван Пенков

Животът на Иван Пенков е своеобразен парадокс Работливците го считат за бохем, бохемите – за

Японските занаяти от Тохоку – в света на регионалното японско изкуство

Кое отличава регионалното японско изкуство от столичното? Как да оценим майсторството на занаятчията? Защо

„Настроения“ – многостранна изложба на творческия тандем Тодорка и Кирил Гюлеметови

  Галерия „АКАДЕМИЯ“ отваря нова страница в юбилейните изложби. Тандемът, който знаем отдавна, но виждаме

Елена Петева – осезаемо присъствие в новата българска живопис

Тя живее и твори в САЩ, показва и в България, приятелите я ценят и

Изложба калиграфия и сериграфия на Димитър Трендафилов

Днес в софийската галерия Енакор се открива изложба на Димитър Трендафилов (1937-2016) Димитър Трендафилов работи

Френски музей представя невиждана до момента скулптура на Огюст Роден

Скулптурата на френския скулптор Огюст Роден (1840-1917 г.) ще бъде изложена публично за първи

На 3 юли се открива изложба скулптура и рисунки на Димитар Илийев

Изложбата на артиста ще бъде представена в софийската галерия „Академия“. Димитар Илийев работи в областта

Концептуална изложба „Пипалати“ откриха в галерия Underground

Концептуалната изложба „Пипалати“ е проект на Creative Line Studio. В него участват Гергана Мутафчиева

Георги Лечев: Дъх на море

На 20 юни в столичната арт галерия КОНТРАСТ е откриването на изложбата “Дъх на

Съновидения в цвят и послания в изложбата-живопис „Паралелности“ на Даниел Динев

Галерия „ЛИК“ представя втората самостоятелна изложба на художника Даниел Динев. Втората самостоятелна изложба на Даниел

Ема Иванова: четвърта самостоятелна изложба живопис и рисунки

Ема Иванова е млада артистка с обширни и разнообразни творчески интереси: изобразително изкуство, живопис,

Трета самостоятелна изложба на Божидар Чантарски

На 26 Май в Арт Център “Орхидея” в град Карлово се открива третата самостоятелна

За първи път в България Любена Фокс и Тибо Барер!

На 18 май 2017 г. в галерията на аукционна къща ЕНАКОР се открива една

Wave Maidens – изложба на София Зашева

Връзката на северните народи с морето е много силна. Това е особено вярно за

Голото мъжко тяло 1856 – 1944

От 21 февруари до 26 март 2017 в Софийска Градска Художествена Галерия можете да